Anton Saxer AG, Pratteln BL

Mobile Containerreinigung, MoWa Mobile TCI 130-6100